Nova stranka obavestila je javnost da su opozicione političke stranke i pokreti ranije danas potpisali Zajedničke uslove za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora i, kako se navodi, saglasni su da u pomenutim zahtevima moraju nastupiti jedinstveno.

Kako navodi televizija N1, dokument su potpisali predstavnici Saveza za Srbiju, Demokratske stranke Srbije, Socijaldemokratske stranke, Nove stranke, Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, pokreta Dosta je bilo, Pokreta centra, Građanske platforme i inicijative Ne davimo Beograd.

Sadržinu Zajedničkih uslova opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora možete pročitati u nastavku:

“Polazeći od činjenice da nakon opštih izbora 2012. godine u Srbiji ne postoje uslovi za slobodne, poštene i fer izbore, pa tako i za vladavinu prava,

da je kontinuirana i agresivna svakodnevna zloupotreba javnih resursa, javne uprave, nosilaca javnih funkcija i ovlašćenja u korist dominantne vladajuće partije,

da je javni medijski prostor gotovo svih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom, javnih servisa RTS i RTV, kao i gotovo svih dnevnih listova sadržajno/informativno zloupotrebljen u propagandne svrhe vladajuće partije i njenih političkih satelita,

da je pretežni deo medija u vlasništvu lica bliskih vlasti stavljen u službu gušenja svake njene kritike i to, pre svega, kroz najbrutalnije blaćenje, pretnje i pritiske prema političkim akterima, novinarima, aktivistima i građanima koji imaju drugačije političke stavove,

da je prethodne predsedničke, republičke, pokrajinske i lokalne izbore karakterisalo kršenje i zloupotreba izbornih zakona kroz kupovinu glasova, zastrašivanje i ucenjivanje birača, naročito zaposlenih u javnoj upravi, dirigovano i nadzirano glasanje, tj. prekrajanje izborne volje,

da se demokratski uslovi političkog života moraju ostvariti i u periodu između dva izborna ciklusa,

a idući u susret narednim izborima na svim nivoima, čija će regularnost, legalitet i legitimitet biti dovedeni u pitanje ukoliko se hitno ne promene izborni uslovi i dosledno ne primenjuju izborni i medijski propisi,

predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta jedinstveni su u stavu da je za slobodne, fer i poštene izbore neophodno da u pogledu slobode medija, istinitog, blagovremenog i objektivnog informisanja kao nužnog preduslova za slobodne medije bude omogućeno:

  • Redovno učešće opozicije u informativnom programu javnih servisa RTS i RTV, sa najmanje 60 minuta nedeljno pre predizborne kampanje, ne računajući debatne forme;
  • Učešće opozicije u svim debatnim emisijama na javnim servisima RTS i RTV;
  • Svakodnevno informisanje o javnosti o aktivnostima stranaka vlasti i opozicije na javnim servisima RTS i RTV u trajanju od najmanje 30 minuta
  • Zastupljenost opozicije, kao druge strane, u redovnim informativnim emisijama, od jutarnjih programa do Dnevnika;
  • Objava demantija predstavnika opozicije, u skladu sa zakonom i novinarskim kodeksima, u istim emisijama i formatima u kojima su bili predmet klevetničkih i lažnih sadržaja – odgovori i demanti da se objavljuju u istom trajanju i u istom programskom sadržaju u kome su objavljene i predmetne klevete i laži;
  • Promena sastava REM-a radi dosledne primene svojih ovlašćenja kontrole elektronskih medija, prihvatajući paritetni princip da kandidati budu izabrani i na predlog opoziconih stranaka i strukovnih udruženja, a u cilju ostvarivanja aktivne uloge REM-a kroz omogućavanje obaveznih debata i izricanja kazni za emitere koji ne sprovode zakon;
  • Ukidanje svih komercijlanih televizijskih i radijski emisija u toku kampanje od strane učesnika u izbornom procesu, kako bi se uspostavila ravnoteža u zastupljenosti na televiziji
  • Obaveza svim emiterima da organizju emisije debatnog tipa, na kojima bi moglo da se čuje i suprostavi mišljenje između vlasti i opozicije

USLOVI ZA SLOBODNE FER I POŠTENE IZBORE:

1. BIRAČKI SPISAK

Sprečavanje zloupotrebe biračkog spiska, i to kroz:

– Krivičnu odgovornost ministra zaduženog za birački spisak i svakog drugog lica, ukoliko se suprotno zakonu, odnosno zloupotrebom, birački spisak nađe kod neovlašćenih lica (u okolini biračkih mesta, posedovanje i provera adresa prebivališta birača);

– Dosledna primena zabrane fiktivne promene prebivališta i izrade falsifikovanih ličnih dokumenata u cilju zloupotrebe biračkog prava;

2. IZBORNE RADNjE I IZBORNI DAN

– Istovremena dostupnost izbornih obrazaca svim učesnicima u izbornom procesu;

– Ravnopravna dostupnost notara/overivača za overu prikupljenih potpisa građana za predaju izborne liste; Sprečavanje zloupotrebe izbornih propisa u izbornom danu, i to:

– doslednu zabranu iznošenja i popunjavanja biračkog materijala van biračkog mesta
tzv. „Bugarskog voza“;

– doslednu zabranu upotrebe mobilnih telefona na biračkim mestima;

– obavezno prisustvo članova biračkih odbora iz redova opozicije prilikom glasanja
van biračkog mesta;

– olakšano glasanje u inostranstvu;

3. KRIVIČNE SANKCIJE

Krivične sankcije za lica koja radi predizbornih aktivnosti zloupotrebe javna sredstva i vrše dodelu humanitarne pomoći u ime državnih, odnosno javnih organa vlasti, u cilju uslovljavanja glasanja za jednu političku izbornu opciju; Krivične sankcije za lica koja na radnom mestu, naročito u javnoj upravi, na bilo koji način utiču i agituju na zaposlene u pogledu izbornog glasanja, a naročito:

– za pritisak na zaposlene da se uoči izbora izjasne o svom izboru prikupljanjem sigurnih glasova u javnih ustanovama, organima i preduzećima, kao i privatnim preduzećima;

– za pretnju otkazom ili uslovljavanjem za zadržavanje radnog mesta, za nuđenje radnog mesta ili ma kakve povlastice uslovljene nekom izbornom radnjom i glasanjem, odnosno drugim radnjama koje ugrožavaju regularnost izbornog procesa; Krivične sankcije za sva lica odgovorna za zastarevanje krivičnih dela u oblasti ugrožavanja slobodnih izbora.

4. ZLOUPOTREBA JAVNIH RESURSA

Zabrana medijskog predstavljanja prilikom učešća u kampanji javnih funkcionera i državnih službenika na položaju, kao i zabrana zloupotrebe javnih resursa u stranačke predizborne svrhe (novac, ljudstvo, tehnika, pokretnosti i nepokretnosti)

5. KONTROLA IZBORNOG PROCESA

– Omogućavanje širok i nesmetan pristup biračkom materijalu nakon izbora uključujući i mogućnost ponovnog brojanja kompletnog izbornog materijala (glasačkih listića) iz svih džakova od strane Republičke izborne komisije i sravnjivanje sa zapisnicima sa biračkih mesta, slikanje zapisnika i izbornih listića, na zahtev bilo kog od predstavnika proglašenih izbornih listi u razumnom roku i pre objavljivanja konačnih rezultata izbora;

– Mogućnost sravnjivanja verodostojnosti potpisa birača za izborne liste bez vremenskog ograničenja;

– Mogućnost da svi građani preko interneta mogu da provere da li je zabeleženo da su
glasili ili ne, na način kako se proverava da li su upisani u birački spisak;

– Pozivanje i omogućavanje efikasnog i sveobuhvatnog nadzora izbornog procesa od strane domaćih i stranih posmatrača;

– Formiranje Nadzornog odbora Narodne skupštine Republike Srbije u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika.

6. IZBORI NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA

– Efektivna kontrola izbornog procesa na Kosovu i Metohiji

Predstavnici opozicionih saveza, stranaka i pokreta saglasili su se da deluju ujedinjeno i sinhronizovano u obezbeđivanju svih navedenih uslova, kao i da o svojim aktivnostima redovno upoznaju domaću i međunarodnu javnost. Sve druge aktivnosti u ostvarivanju ovih uslova realizovaće se ujedinjeno i sinhronizovano, uključujući i predloge za izmenu izbornog zakonodavastva i druge parlamentarne i vanparlamentarne demokratske inicijative.”

(Igor Besermenji, decembar 2018.)