Inicijativa “Ne davimo Beograd” danas je javnosti uputila dokument u vidu Predloga koji bi trebalo da posluži da se pojača pritisak na režim Aleksandra Vučića.

Grafit Ne davimo Beograd i žuta patkica

Foto: Ne davimo Beograd

U Predlogu se navodi da bi trebalo pristupiti “zajedničkom radu na kreiranju i usvajanju ključnih uslova za fer i demokratske izbore i slobodu medija”. S tim u vezi, oni smatraju da bi trebalo formirati radno telo od organizacija koje se objektivno bave izbornim procesima, a koje bi kreirale uslove za fer i slobodne izbore i na taj način obezbedile slobodno glasanja građana i smenjivost postojeće i budućih vlasti demokratskim putem.

Takođe, u Predlogu se navode i neke od konkretnih mera borbe koje Ne davimo Beograd predlaže političkim akterima u Srbiji:

  1. Bojkot mogućih izbora do ispunjenja predloga za fer i slobodne izbore.
  2. Obustavak parlamentarne saradnje sa strankama režima do ispunjenja uslova za fer i demokratske izbore.
  3. Izlazak iz parlamentarnih institucija.
  4. Nastavak borbe svim raspoloživim legalnim sredstvima za demokratizaciju Republike Srbije.

U Predlogu su navedeni i principi kojima bi se trebalo voditi, a oni uključuju nenasilne oblike borbe, transparentan rad, uključivanje građanki i građana u procese, suprotstavljanje nasilju i ekstremizmu koje je povezano sa vladajućom političkom partijom, kao i apsolutno uvažavanje različitosti.

(Igor Besermenji, januar 2019.)