IGOR BESERMENJI: Nisu karijeristi, već proizvodi

Igor Besermenji KARIJERISTI? Vreme je da ljude koji figuriraju u vlasti i opoziciji,