JELENA T. KARANOVIĆ: Mladi danas imaju samo stranke, a one proždiru svoje članove

"Mi smo na redu" je serija intervjua sa građanima Srbije. Pitanja koja bi najveći deo