ZVUK TIŠINE (U sećanje na baku Slavicu)

Život sa osobama koje su delimično ili u potpunosti lišene mogućnosti da čuju i govore.