Aleksandar Olenik govori na osnivačkoj skupštini "Građanskog demokratskog foruma"