NATO

NATO2018-02-19T00:24:50+00:00

Saradnja Republike Srbije i NATO saveza mora ostati na uzlaznoj putanji, jer je to jedna od najsnažnijih garancija stabilne budućnosti građana Srbije u politički večito trusnom području Zapadnog Balkana. Pitanje članstva Srbije u NATO-u ne bi trebalo da bude lako odbacivano, kao što je to slučaj u sadašnjem trenutku.